DS verandabouw
The extra room experience
DS verandabouw
We bring quality sun into your life
DS terras overkappingen
Experienced outdoor living
DS verandabouw
Experienced outdoor living
DS verandabouw
We bring quality sun into your life
DS terras overkappingen
Experienced outdoor living
DS verandabouw
We bring quality sun into your life

Fijne feestdagen.

Wij gaan er even tussenuit en sluiten vanaf vrijdag 24 december voor 2 weken de deuren.

Maandag 10 januari 2022 staan wij weer voor u klaar.

Namens het DSVerandabouw team wensen wij u fijne feestdagen en een spetterende start van 2022!

 

Maatregelen om Coronavirus in te dijken.

TOONZAAL OPEN OP AFSPRAAK


De showroom is enkel op afspraak te bezoeken. Dit om u in alle veiligheid te ontmoeten.

Wenst u een afspraak ?

Stuur dan een mail naar  info@dsverandabouw.be , met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer  

of

bel ons op het nummer 011 811 812.

Tot snel ! 

Team DS Verandabouw.

SITE VOORWAARDEN 

MEDEDELINGEN INZAKE HET GEBRUIK EN DE INHOUD VAN DE WEBSITE VAN DS VERANDABOUW


Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DS VERANDABOUW is het verboden om het geheel of een deel van de inhoud van deze site in enigerlei vorm te reproduceren, over te dragen, te verdelen of te bewaren. DS VERANDABOUW geeft wel toestemming dat u uitsluitend voor persoonlijk gebruik de webpagina’s van DS VERANDABOUW op uw computer doorneemt ("browsen") of kopies van deze pagina’s afdrukt.

Het gebruik van deze site en haar inhoud is toegestaan voor privatief gebruik en niet voor commercieel gebruik. Het gebruik van perscommuniqués en andere als publiek gekwalificeerde documenten is toegestaan in publieke mededelingen voor zover de bron van de informatie wordt vermeld.

Deze site en haar inhoud worden ter beschikking gesteld voor uw gemak. DS VERANDABOUW waarborgt niet dat haar webpagina's ononderbroken of vrij van fouten zijn. DS VERANDABOUW behoudt zich dan ook het recht om op elk ogenblik de pagina's te wijzigen of de toegang in te trekken.

DS VERANDABOUW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgschade, voor gederfde winst of onderbreking van commerciële bedrijvigheid voortvloeiend uit het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van deze site, zelfs indien DS VERANDABOUW op de hoogte werd gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Voor uw gemak, is het mogelijk dat DS VERANDABOUW verbindingen naar sites op het internet opneemt, welke eigendom zijn van of beheerd worden door derden. Door de verbinding te gebruiken naar een dergelijke site, wordt u geacht om de gebruiksregels van de betreffende site na te kijken en te aanvaarden alvorens u dergelijke site wenst te gebruiken. U aanvaardt impliciet dat DS VERANDABOUW geen controle heeft over de inhoud van dergelijke sites, noch de verantwoordelijkheid draagt voor gegevens gecreëerd of gepubliceerd door dergelijke sites.

Bij de overdracht van gegevens aan onze server, bijv. per e-mail of via de webpagina’s van DS VERANDABOUW, stemt u erin toe dat:

    * de overgedragen gegevens geen elementen zullen bevatten welke onwettelijk zijn;
    * u alle redelijke inspanningen zal gebruiken om virussen en andere contaminerende of vernietigende onderdelen te scannen en te verwijderen alvorens de gegevens te bezorgen;
    * u geen actie tegen ons zal ondernemen m.b.t. de gegevens welke u bezorgt en u verbindt zich tevens ons te vrijwaren tegen derden die tegen ons actie ondernemen m.b.t. de gegevens welke u bezorgt.
    * tijdens het gebruik van de webpagina’s van DS VERANDABOUW gegevens in de vorm van zogenaamde cookies op uw computer opgeslagen worden. Deze cookies dienen uitsluitend om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te optimaliseren. U kan desgewenst het gebruik van cookies via de beveiligingsinstellingen van uw browser verhinderen, echter dan staan niet alle modaliteiten van onze website te uwer beschikking.


Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt volgens de wettelijke voorschriften inzake.


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

De algemene verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de verkoopsmodaliteiten tussen DS VERANDABOUW en de gebruiker te beschrijven betreffende de bestelling, de service, de betaling en de oplevering.

Een offerte kan dan pas worden verwerkt, als de gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd door middel van zijn gebruikersnaam of klantennummer (B2B-klanten).

De nietigheid van één van de verkoopsvoorwaarden, tast in geen geval de geldigheid van de overige bepalingen aan.

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing zolang de diensten van DS VERANDABOUW online aangeboden worden.

Onderhavige voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Turnhout.PRIVACYBELEID

DS VERANDABOUW verzamelt en bewaart gegevens die u invult op deze website of die u verstrekt aan onze klantenservice. Deze gegevens worden gebruikt om de aangevraagde informatie of bestelde producten te leveren, om bestellingen te verwerken en te verzenden, om orderbevestigingen te versturen en om klantenservice te kunnen verlenen. Deze informatie kan ook gebruikt worden om u te benaderen over aankopen, speciale aanbiedingen en eventueel nieuwe functionaliteiten op deze website.
We verzamelen en bewaren geen persoonlijke gegevens over uw lichamelijke/geestelijke gezondheid, lidmaatschappen, ras of etnische afkomst, politieke overtuiging, religie of andere overtuiging, seksleven of crimineel verleden.
We kunnen bepaalde andere gegevens automatisch verzamelen en opslaan wanneer u deze website bezoekt. Zo kunnen we bijvoorbeeld elke keer dat u deze website bezoekt uw IP-adres, browserinformatie en de domeinnaam van de referentiesite opslaan. Tevens vergaren we informatie over bezoekerspatronen en site gebruik. Deze informatie wordt gebruikt om deze website te evalueren en verbeteren en om onze klanten een bevredigende winkelervaring te kunnen bieden.
Net als vele andere websites gebruiken we bovendien cookies, kleine bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Cookies helpen ons om leden te herkennen en hun winkelbeleving te verbeteren. Dankzij deze cookies kunnen we items in uw winkelwagentje houden als u als gebruiker deze website verlaat zonder langs de kassa te gaan.

De website van DS VERANDABOUW kan links bevatten naar websites van derden. Houd er rekening mee dat de in dit privacybeleid beschreven richtlijnen niet van toepassing zijn op informatie die wordt verzameld via andere websites. Wij adviseren dan ook het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt.
Indien u toegang heeft verkregen tot deze website via een link van bepaalde van onze reclame- of marketingpartners kunnen de pagina’s in een kader van de betreffende reclame- of marketingpartner staan. Desalniettemin worden de gegevens die u verstrekt op deze pagina’s door ons verzameld en op het gebruik van deze gegevens is dit privacybeleid van toepassing. Hoe zit het met online enquêtes?Van tijd tot tijd kunnen wij online enquêtes houden. Wanneer u deelneemt aan een online enquête kunnen we vragen om bepaalde informatie, zoals uw leeftijd, postcode, winkelgedrag, e-mailadres en/of postadres. Deze informatie wordt overeenkomstig dit privacybeleid behandeld.

In het geval van wijzigingen in dit privacybeleid zullen we een mededeling op deze website plaatsen om gebruikers op de hoogte te stellen van de wijzigingen. In sommige gevallen kunnen we een e-mail sturen om gebruikers op de hoogte te brengen. Wij adviseren u deze website regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen in het privacybeleid.


 

Bezorg ons uw contact gegevens en wij contacteren u zo spoedig moglelijk.

Design by: CLING bvba